O PODJETJU

KONTAKT

 
 
 
   
   
   
   
  Zapri okno
   
   
   
   
 

 

Primer državnih simbolov

 

 

Pozor!  Simboli ki smo jih že sto in stokrat videli so nam blizu in jih sprejemamo. Povsem običajna reakcija do novih pa je odklonilna. Všečnost novega simbola pa se spremeni, ko ga vidite tretjič, petič, desetič, ...

 

 

A.

 
 
 
 
B.

 

naroči

 
 
C.

 
 
 
 
D.

 
 
 
 
E.

 

naroči

 
 
 
 

Komentar

 

A.

Grb je dobra kombinacija barv in oblike, vendar kot državni grb nima tistega karakterja, ki ga državni grb potrebuje, posebno v primerjavi do drugih evropskih grbov. Je preenostaven in ne izžareva prave moči. Zastava je lepa vendar bi bila lepša brez grba. Ker je v svetu rdeče-modro-belih tribarvnic zelo veliko, bi bilo primerno, da je drugačna po obliki ali barvah. Dober primer izstopajoče zastave istih barv je norveška zastava, a je švedska zastava v modro rumeni lepša in močnejša.

   
B.

Grb je zelo dobra kombinacija slovenske zgodovinske simbolike, ki pa je pri mnogih zaradi večdesetletnega zanikanja slovenskih državnih korenin utonila v pozabo. Prvi znani državni simbol v srednjeveški Evropi je bil stiliziran lik panterja v slovenski državi Karantaniji. Kombinacija modre in rumene barve je ena najlepših in najmočnejših. Lipa kot drevo Slovencev je skozi našo celotno zgodovino odigrala pomembno vlogo in jo ima še danes. Rumena barva predstavlja Triglav, ki je za Slovence sveta, zlata gora. Zastava je posrečena kombinacija močnih in umirjenih barv in deluje lepo. Razmerja med posameznimi liki niso slučajna ampak nosijo sporočilnost pomembnih mejnikov v zgodovini slovenskega naroda. Morda bodo koga zmotile barve, ki jih v državni simboliki dosedaj nismo uporabljali. Modro in zeleno Slovenci najraje uporabljamo in lahko rečemo, da sta naši barvi. Šele z dodano rumeno pa pridobita potrebno moč in veljavo.

   
C.

Primer, ki je kot grafični izdelek zelo všečen, a na žalost mu je težko najti mesto med svetovnimi heraldičnimi in veksiološkimi izdelki. Grb je kot slovenski simbol popolnoma neustrezen brez vsakega pomena in ne izpoveduje ničesar. Niti v zgodovini niti v sedanjosti nima nobene povezave s Slovenci ali Slovenijo. Grb je le izsek zastave kar je edinstven primer v svetu, saj po najosnovnejših pravilih zastava izhaja iz grba in ne obratno. Zastava tako kot grb nima nobene zveze s Slovenci in Slovenijo. V zastavi je zaznati močno prisoten element jugoslovanstva. Poleg tega je februarja 2004 arhitekt Karel Filipič odkril nedopustno sramoto, ki je bila storjena Slovencem. Jovanovićev predlog namreč izhaja iz srbskih pravoslavnih cerkva ali drugače povedano, Jovanović je predlog za novo slovensko zastavo ukradel iz srbske sakralne arhitekture. Bravo Slovenci, bravo Bernikova komisija, bravo Jožef Školjč...

   
D.

Simbolika grba je enaka kot v primeru B, le da Triglav ponazarja bela, srebrna barva. Grb deluje preblago in premalo močno za državni grb. Razporeditev lika na zastavi ostaja enaka kot v prejšnjem primeru, le da si barve sledijo v enakem zaporedju kot pri sedanji zastavi. Zastava je prijetna, lepa in nekaj posebnega. Se nedvomno loči od drugih zastav v svetu, vendar tako kot sedanja zastava ne izžareva prave moči.

   
E.

Prapor Karantanije, izrisan na osnovi gonfalona iz leta 1214. Naivno bi bilo sklepati, da so si barve in prapor Slovenci v Karantaniji izmislili šele leta 1214, ko je bil upodobljen na gongalonu. Zgodovinski simboli imajo praviloma globlji izvor in tudi točno določen pomen. Povezani so bili z vsakdanjim življenjem nekega ljudstva, ki je v neki živali videlo svojega zaščitnika in se istovetilo z njegovo dušo. Zgodovinski simboli kot je panter, segajo najverjetneje nekaj tisoč let nazaj v preteklost ter so po svojem pomenu, energiji in sporočilni vrednosti diametralno nasprotni od abstraktnih cenenih izmišljotin današnjih dni.

 
 
 

Anketa

 

  1 2 3   1 - najbolše,   2 - bolše,   3 - dobro
A.   sedanja grb in zastava
B.   predlagana grb in zastava, ki jo je Bernikova komisija "pomotoma" založila
C.   najboljši predlog po mnenju štirih od petih članov Bernikove komisije
D.   alternativni predlog, ki je bližje sedanjim slovenskim barvam
E.   simboli stare slovenske države Karantanije, glasovanje od 1.6.2006
 
Spol: M     Ž
Starost:
Izobrazba:
E-pošta:

 

Komentar:

 

* če želite naročiti zastavo ali družinski grb vpišite v polje komentar vaše ime, naslov in telefon

 

                   

 

Rezultate ankete lahko vidite po izpolnjeni anketi !

 

 

Predlog novega (starega) grba in zastave republike Slovenije, ki je prikazan pod oznako B., je "Bernikova" ocenjevalna komisija državnega zbora naključno ali pa tudi ne, izpustila iz ocenjevanja in tako ni prišel v javnost.

 

 

© PROMIN d.o.o.  -  slike in vsebina so last podjetja

 

nazaj