O PODJETJU

KONTAKT

 
 
 
  INFORMATIKA
   
  OBLIKOVANJE
   
   
  MOZAIK
  BIOREŠITVE
   
   
   

Predstavitev podjetja

 

Sprva je podjetje pokrivalo predvsem področje grafičnega oblikovanja in podpore računalniškim procesom, kasneje pa tudi druge sorodne dejavnosti na področju grafičnega oblikovanja kot so oblikovanje in izdelava mozaikov, celostnih grafičnih podob in spletnih strani.

 

Podjetje je inovativno usmerjeno, zato vedno stremimo k izboljšavam že doseženega in kvalitetni izvedbi. Iz te usmeritve nastajajo nove dejavnosti do katerih so pripeljale nove ideje tudi iz področij izven informatike in grafičnega oblikovanja, kot je npr. hitro in biološko povsem neoporečno odstranjevanje lesnega črva "Hylotrupes bajulus", kar je  na svetovnem tržišču noviteta. Nekaj raziskovalnih projektov pa je še v teku.

 

 

Podjetje PROMIN d.o.o. je bilo ustanovljeno na Okrožnem sodišču v Lublani leta 1993, Srg 3227/93, št. vložka 1/22558/00. Akt o ustanovitvi družbe je bil sprejet dne 4.4.1993.

 
 
matična št.: 5754526
poslovni račun: SI56 6100 0001 9982 929 pri DH
davčna št.: 34792538
šif. dejavnosti: 110620